Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

Służebnice Najświętszego Serca Jezusowego, czyli popularnie zwane Siostry Sercanki, otworzyły w Rzeszowie w Jubileuszowym Roku 2000 nowy dom zakonny, który stanowi zarazem siedzibę Prowincji Południowo–Wschodniej tego Zgromadzenia. Patronem Prowincji jest Św. Józef.
14 listopada 2000 r. Ks. Biskup Kazimierz Górny, ówczesny Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej w obecności Sióstr Sercanek, osób związanych ze Zgromadzeniem oraz zaangażowanych w prowadzone przez Siostry dzieło, jakim jest Dom Samotnej Matki w Rzeszowie dokonał uroczystego poświęcenia domu zakonnego i kaplicy Sióstr Sercanek.
Dom ten znajduje się na ul. Dojazd Staroniwa 7 w Rzeszowie, na terenie parafii p.w. Chrystusa Króla. Od 1 października 2000 r. jest on nową siedzibą Zarządu Prowincjalnego.
Siostry Sercanki zostały założone dla szerzenia kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Aby to mogły czynić, najpierw starają się z pomocą łaski wejść w zażyłą relację z Jezusem Chrystusem, by poznawać miłość Jego bosko – ludzkiego Serca. Dokonuje się to codziennie poprzez osobistą i wspólnotową modlitwę i kontemplację życia Pana Jezusa. Jako zgromadzenie apostolskie Siostry Sercanki świadczą wobec ludzi o tej miłości Odkupiciela. Zgodnie z pierwotnym zamysłem Założyciela Zgromadzenia, Siostry służą dziewczętom potrzebującym moralnej lub materialnej pomocy oraz osobom chorym.
Dziś Siostry realizują te zadania podejmując pracę katechetyczną w szkołach i przedszkolach, prowadząc internat i przedszkole oraz animując grupy oazowe dla dzieci i młodzieży, a także pracując w szpitalach i domach pomocy społecznej. Oprócz tego Siostry podejmują prace biurowe w instytucjach kościelnych. Ostatnim ważnym dziełem Zgromadzenia jest prowadzenie Domu Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie (ul. Dojazd Staroniwa 7).

Dane kontaktowe:
Adres: ul. Dojazd Staroniwa 7, 35-011 Rzeszów
Tel. (17) 852 07 40, fax. (17) 850 72 31, e-mail: sercanki@rzeszow.opoka.org.pl
Strona internetowa zgromadzenia: www.sercanki.org.pl
DOM SAMOTNEJ MATKI w Rzeszowie: tel. 17 - 850 72 30
PORADNIA RODZINNA: tel 17 - 850 72 30
BURSA dla STUDENTEK: tel. 17 - 852 07 40

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Siostry Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny zwane popularnie Siostry Prezentki pracują w Rzeszowie od 1969 roku. Najpierw pracowały w parafii Matki Bożej Saletyńskiej. Od 1997 r. Siostry prowadzą Liceum Ogólnokształcące, a od 1999 r. Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Ks. Jałowego 1. Dla dziewcząt spoza Rzeszowa założyły internat, który rozpoczął swoją działalność 1 września 1998 roku przy ul. Ks. Jałowego 26, na terenie parafii Chrystusa Króla.
Zgromadzenie Sióstr Prezentek zostało założone w XVII wieku w Krakowie przez bł. Matkę Zofię z Maciejowskich Czeską (1584-1650), która była wielką czcicielką Matki Bożej. Swe życie duchowe oparła na kulcie Eucharystii, a Maryję w tajemnicy Ofiarowania w świątyni wybrała za Patronkę swego dzieła oraz wzór całkowitego oddania siebie Bogu. Siostry podejmując duchowe dziedzictwo Matki Założycielki kontynuują zapoczątkowane przez nią dzieło nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. W ten sposób przedłużają działalność Chrystusa, pamiętając Jego słowa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”
Kardynał Karol Wojtyła w liście na jubileusz 350-lecia pracy wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Prezentek w 1977 roku tak określił ich powołanie: "Pomóc każdej duszy stanąć wobec Boga żywego, który jest Miłością i ukształtować z tej świadomości życie, jako odpowiedź na tę Miłość - to powołanie, któremu warto poświęcić siebie i wszystkie siły umysłu, woli i serca, ducha i ciała, poświęcić siebie całą. Właśnie tak widzę powołanie Sióstr Prezentek, wszystkich i każdej".

Dane kontaktowe:
Adres: ul. Ks. Jałowego 26, 35-010 Rzeszów
Kontakt: tel.: (17) 852 78 14, e – mail: prezentki@rzeszow.opoka.org.pl
Strona internetowa szkoły: www.prezentek.edu.pl
Strona internetowa zgromadzenia: www.sofiaczeska.pl

Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa – niehabitowe

Posługiwały przy naszej parafii w latach 1965-2016.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.