Grupy parafialne

Grupy dorosłych i małżeństw

Parafialna Rada Duszpasterska

Cel: troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii
Opiekun: ks. prob. Janusz Podlaszczak
Spotkania: III poniedziałek miesiąca - godz. 18.30

Akcja Katolicka

Cel: współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła
Opiekun: ks. prob. Janusz Podlaszczak
Spotkania: II wtorek miesiąca - godz. 18.30

Parafialny Zespół Caritas

Cel: organizowanie pomocy potrzebującym
Opiekun: ks. prob. Janusz Podlaszczak
Spotkania: II środa miesiąca - godz. 10.00

Parafialny Chór "Cantata"

Cel: ubogacanie liturgii utworami wielogłosowymi
Opiekun:
Dyrygent: Małgorzata Walkiewicz
Spotkania: środa - godz. 17.00

Duszpasterstwo chorych

Cel: umacnianie chorych w cierpieniu poprzez sakramentalną posługę
Opiekun: księża wikariusze 
Szafarze Komunii św.: Jan Sowa, Andrzej Sitnik, Stanisław Kielar, Stanisław Kornaga,
Marian Irzyk
Spotkania: odwiedziny w domach przez księży: I sobota miesiąca od 8.30,
szafarze - każda niedziela odwiedziny z Komunią św.

Rodzina Miłosierdzia Bożego

Cel: głoszenie orędzia Bożego Miłosierdzia
Opiekun: ks. prob. Janusz Podlaszczak
Spotkania: III piątek miesiąca - godz. 17.30

Ruch Światło - Życie - Domowy Kościół

Cel: formowanie katolickich małżeństw i rodzin
Opiekunowie: 
Spotkania: według wewnętrznych ustaleń

Spotkania Małżeńskie

Cel: formowanie katolickich małżeństw i rodzin
Opiekun: 
Spotkania: według wewnętrznych ustaleń

Braterstwo Rodzin

Cel: formowanie katolickich małżeństw i rodzin
Opiekun: ks. prał. Stanisław Zych
Spotkania: III piątek miesiąca - godz. 19.30

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Cel: modlitwa w intencji dzieci nienarodzonych a zagrożonych aborcją
Opiekun: ks. prob. Janusz Podlaszczak
Spotkania: I sobota miesiąca - godz. 19.30

Mężczyźni św. Józefa

Cel: jak być wierzącym mężczyzną
Opiekun: ks. Grzegorz Petka
Spotkania: II i IV środa miesiąca - godz. 19.00 w salce na parterze domu parafialnego

Bractwo Szkaplerza Świętego

Cel: rozszerzanie kultu Matki Bożej Szkaplerznej poprzez własne ćwiczenia duchowne
Spotkania: I sobota miesiąca - godz. 18.00

Koło Trzeźwościowe KWC

Cel: wyrobienie u wiernych odpowiedniej postawy wobec uzależnionych, wychowanie w trzeźwości, kształtowanie nowych obyczajów, a także osobisty przykład abstynencji i modlitwy.
Opiekun: Pan Zbigniew Leśniakowski
Spotkania: II czwartek miesiąca - godz. 18.30

Róże Różańcowe

Cel: 
Opiekun: 
Spotkania: 

Grupy dzieci i młodzieży

Liturgiczna Służba Ołtarza - ministranci

Cel: usługiwanie do liturgii
Opiekun: ks. Grzegorz Petka
Spotkania: poniedziałek - godz. 18.30

Liturgiczna Służba Ołtarza - lektorzy

Cel: czytanie Słowa Bożego w liturgii
Spotkania: poniedziałek - godz. 19.15

Ruch Światło-Życie

Cel: formowanie dojrzałych chrześcijan i budowanie wspólnoty Kościoła
Opiekun:
Spotkania: piątek - godz. 17.30

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Cel: Kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.
Opiekun: ks. Jarosław Młodecki
Spotkania: piątek - godz. 18.30

SERCAŃSKA RODZINA ŚWIECKICH

SERCAŃSKA RODZINA ŚWIECKICH (SRŚ) powstała przy Zgromadzeniu Służebnic Najświętszego
Serca Jezusowego (Siostry Sercanki).
SRŚ ma być odpowiedzią na łaski, jakich Kościół i Zgromadzenie doznało dzięki kanonizacji św. Ojca
Józefa Sebastiana oraz beatyfikacji Matki Klary Szczęsnej.
Przez apostolską gorliwość swych członków może stać się darem dla Serca Jezusowego, które umiłowało nas do końca – aż do oddania życia i do Eucharystii.

Celem SRŚ jest uwielbienie Bożej Miłości objawionej w przebitym Sercu Pana Jezusa przez:
 modlitwę,
 troskę o osobistą formację religijną,
 zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego i powszechnego,
 udział w dziełach prowadzonych przez siostry sercanki zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Do Sercańskiej Rodziny Świeckich wstąpić może każdy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni,
małżonkowie czy osoby wolne, młodzież i dzieci, jednym słowem wszyscy, którzy we wspólnocie ze
Zgromadzeniem Sióstr Sercanek pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji poprzez
budowanie Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

Święty Józef Sebastian podpowiada: Pożytecznym i nader polecenia godnym sposobem uczczenia
Najświętszego Serca Jezusowego jest wpisanie się do bractw lub stowarzyszeń założonych pod tym
wezwaniem.
Udział we wspólnocie realizowany jest w trzech grupach:
 dziecięcej - DRS
 młodzieżowej - MRS
 osób dorosłych – SRŚ

Zapraszamy do odwiedzenia strony: srs.sercanki.org.pl

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.