SYNOD 2021-2023

SYNOD
"Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja"

W związku z rozpoczętym Synodem wszyscy jesteśmy zaproszeni do modlitwy za Kościół święty, który tworzymy na mocy sakramentu chrztu, do osobistej refleksji, do szczerej rozmowy i do wyrażenia swojej opinii odnośnie życia wspólnoty kościelnej. Mają nam w tym pomóc wyznaczone do omodlenia i refleksji ZAGADNIENIA SYNODALNE. Powinny one dotrzeć do jak największej grupy wiernych.

Nasza parafia otrzymała 8 tematów. Udostępniamy je w tym miejscu oraz w gazetce parafialnej "Mój Kościół"  i zapraszamy każdego do osobistej i rodzinnej modlitewnej refleksji. Docierajcie z tymi zagadnieniami do kogo tylko możecie.

Spisane przemyślenia prosimy składać do 5 XII br.:
- do plastikowej puszki przy stoliku z prasą w kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie
- albo wysłać na adres e-mail: parafia.chk.rzeszow@gmail.com lub przez stronę facebooka Parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie.

Można się wypowiedzieć na dowolną ilość zagadnień. Swoich wypowiedzi nie trzeba podpisywać, ale należy zaznaczyć, którego konkretnie zagadnienia wypowiedzi dotyczą: np. ad.1.

Wszystkich chętnych zapraszamy na SPOTKANIA SYNODALNE, których celem będzie szczera i otwarta na działanie Ducha Świętego rozmowa o Kościele na bazie zaproponowanych tematów wyjściowych.

Pierwsze ogólne spotkanie synodalne odbędzie się w czwartek (18 XI) o 18.30 bezpośrednio po Mszy św. wieczornej: rozpoczęcie w kościele. 

Spotkanie synodalne dla rodziców dzieci. które przygotowują się do I Komunii Św. będzie we wtorek (16 XI) o 18.30 bezpośrednio po Mszy św. wieczornej: rozpoczęcie w kościele. 

Drugie ogólne spotkanie synodalne odbędzie się w poniedziałek(22 XI) o 18.30 bezpośrednio po Mszy św. wieczornej: rozpoczęcie w kościele.

ZAGADNIENIA SYNODALNE

I:
„Kto towarzyszy nam we wspólnocie parafialnej"
Pytania pomocnicze:
1.      Kogo uważamy za swoich braci i siostry, o których często słyszymy w języku Kościoła?
2.      Jakich ludzi spotykamy na naszej drodze życia i jakie jest ich nastawienie wobec Wspólnoty Kościoła?
3.      Czy uważamy, że są pewne grupy ludzi, jakby wykluczone ze Wspólnoty Kościoła (ze względu na swoje poglądy, status społeczny, historię życia itp.)?
4.      Czy według nas Kościół jest Wspólnotą Małżeństw i Rodzin?  

II: „Słuchanie wiernych w parafii"
Pytania pomocnicze:
1.      Czy wierni czują się w kościele wysłuchani?
2.      Czy wierni czują się ignorowani w swojej parafii? (przez proboszcza, innych kapłanów, innych wiernych?) Jeżeli tak to co ich zdaniem powinno zmienić się w postawie duszpasterzy, bądź innych wiernych?
3.      Czyj głos w Kościele jest mało słyszany (jakich grup, mniejszości, odrzuconych, wykluczonych)?  

III: „Możliwości zabierania głosu w parafii przez wiernych"
Pytania pomocnicze:
1.      Czy wierni mają możliwość wyrażania swojej opinii na temat Kościoła i problemów duszpasterskich w ramach swojej parafii?
2.      Czy ta możliwość nie jest według nich ograniczona tylko do czasu przygotowania się do Sakramentu Małżeństwa?  

IV: „Angażowanie się wiernych w Liturgię"
Pytania pomocnicze:
1.      Czy Obrzędy Liturgiczne sprawowane we wspólnocie Parafialnej są dla nich zrozumiałe i czy pogłębiają ich więź z Bogiem?
2.      Czy Obrzędy Liturgiczne nie są tylko pewnym zwyczajem lub Tradycją?
3.      Czy udział w Liturgii i usłyszane Słowo Boże mają realny wpływ na ich codzienne życie i wybory?
4.      Czy mają poczucie, że udział w Liturgii jednoczy naszą Parafię?
5.      Czy wierni mają możliwość czynnego angażowania się w Liturgię i czy to robią (Liturgia Słowa, posługa przy ołtarzu, śpiewy, posługa w czasie procesji i Uroczystości)?

V:  „Współodpowiedzialności wiernych w głoszeniu Ewangelii i budowaniu wspólnoty wiary w rodzinie i parafii"
Pytania pomocnicze:
1.      Czy małżeństwa czują odpowiedzialność za przekaz wiary wynikający z przyjęcia tego obowiązku w czasie zawierania Sakramentu Małżeństwa i Chrztu Świętego swoich dzieci?
2.      Czy małżonkowie czują pomoc ze strony Parafii (księży i wiernych świeckich) w umacnianiu Swojej Wiary i przekazywaniu Jej innym? a.      Jeżeli tak to czy korzystają z tej pomocy? b.      Jeżeli nie: to jakiej formy pomocy oczekują od Parafii (np. Katecheza dorosłych, spotkania formacyjne dla małżeństw, różne formy pomocy udzielanej przez poradnię rodzinną, bądź specjalistów z dziedziny życia małżeńskiego i rodzinnego)
3.      Na ile małżonkowie czują odpowiedzialność za katolickie wychowanie swoich dzieci, oraz troskę o świętość: swoją, współmałżonka i swoich dzieci?  

VI: „Zaangażowanie wiernych we władzę sprawowaną w parafii"
Pytania pomocnicze:
1.      Czy wierni mają przekonanie, że wspólnota parafialna (proboszcz, księża, rada parafialna, pracownicy kościelni) konsultuje z Nimi sprawy dotyczące parafii (duszpasterskie, organizacyjne, finansowe)?
2.      Czy czują się zaproszeni do współodpowiedzialności za Parafię i prowadzone przez nią dzieła? a.      Jeśli tak, to czy są zainteresowani taką współodpowiedzialnością, np. przez aktywne uczestnictwo w działalności: rady parafialnej, grup i wspólnot działających przy parafii? b.      Jeżeli nie, to co jest tego powodem?  

VII:  „Rozeznawanie i podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących parafii"
Pytania pomocnicze:
1.      W jaki sposób według wiernych w ich parafii rozeznawane i podejmowane są decyzje dotyczące spraw: duszpasterskich, organizacyjnych i finansowych?
2.      Czy wierni wraz z duszpasterzami mają udział w podejmowaniu decyzji dotyczących parafii? 3.      Czy jest wypracowana w parafii jakaś forma wspólnego rozeznawania i podejmowania decyzji? a.      Jeśli tak, to jaka? b.      Jeśli nie, to jak według wiernych powinna ona wyglądać?  

VIII: „Świadomości wiernych co do współodpowiedzialności za parafię, małżeństwo i rodzinę"
Pytania pomocnicze:
1.      Czy narzeczeni/ małżonkowie czują się kompetentni w sprawach poruszanych w tej rozmowie?
2.      Czy uważają, że podobnie jak duchowni są podmiotem w Parafii zaproszonym do współodpowiedzialności za dzieła prowadzone w parafii?

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.