• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Witamy na stronie Parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie

Wspólnoty zakonne

:: Sercanki ::

• Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

O Zgromadzeniu w naszej parafii

Służebnice Najświętszego Serca Jezusowego, czyli popularnie zwane Siostry Sercanki, otworzyły w Rzeszowie w Jubileuszowym Roku 2000 nowy dom zakonny, który stanowi zarazem siedzibę Prowincji Południowo – Wschodniej tego Zgromadzenia. Patronem Prowincji jest Św. Józef.

14 listopada 2000 r. Ks. Biskup Kazimierz Górny, ówczesny Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej w obecności Sióstr Sercanek, osób związanych ze Zgromadzeniem oraz zaangażowanych w prowadzone przez Siostry dzieło, jakim jest Dom Samotnej Matki w Rzeszowie dokonał uroczystego poświęcenia domu zakonnego i kaplicy Sióstr Sercanek.

Dom ten znajduje się na ul. Dojazd Staroniwa 7 w Rzeszowie, na terenie parafii p.w. Chrystusa Króla. Od 1 października 2000 r. jest on nową siedzibą Zarządu Prowincjalnego.

Siostry Sercanki zostały założone dla szerzenia kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Aby to mogły czynić, najpierw starają się z pomocą łaski wejść w zażyłą relację z Jezusem Chrystusem, by poznawać miłość Jego bosko – ludzkiego Serca. Dokonuje się to codziennie poprzez osobistą i wspólnotową modlitwę i kontemplację życia Pana Jezusa. Jako zgromadzenie apostolskie Siostry Sercanki świadczą wobec ludzi o tej miłości Odkupiciela. Zgodnie z pierwotnym zamysłem Założyciela Zgromadzenia, Siostry służą dziewczętom potrzebującym moralnej lub materialnej pomocy oraz osobom chorym.

Dziś Siostry realizują te zadania podejmując pracę katechetyczną w szkołach i przedszkolach, prowadząc internat i przedszkole oraz animując grupy oazowe dla dzieci i młodzieży, a także pracując w szpitalach i domach pomocy społecznej. Oprócz tego Siostry podejmują prace biurowe w instytucjach kościelnych. Ostatnim ważnym dziełem Zgromadzenia jest prowadzenie Domu Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie (ul. Dojazd Staroniwa 7).

Dane kontaktowe

Adres: ul. Dojazd Staroniwa 7, 35-011 Rzeszów
Kontakt: tel.: (17) 852 07 40, fax. (17) 850 72 31, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Strona internetowa Prowincji: brak
Wspólnota liczy: 9 sióstr
Przełożona prowincjalna: S. Dawida Teresa KASZUBA
Przełożona sióstr: S. Urszula Lidia  RUMIN
Strona internetowa zgromadzenia: www.sercanki.org.pl 

DOM SAMOTNEJ MATKI w Rzeszowie: tel. 17 - 850 72 30

PORADNIA RODZINNA: tel 17 -  850 72 30

BURSA dla STUDENTEK: tel. 17 - 852 07 40

 

* * *

 

:: Prezentki ::

 

• Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Siostry Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny zwane popularnie Siostry Prezentki pracują w Rzeszowie od 1969 roku. Najpierw pracowały w parafii Matki Bożej Saletyńskiej. Od 1997 r. Siostry prowadzą Liceum Ogólnokształcące, a od 1999 r. Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. ks. Jałowego 1. Dla dziewcząt spoza Rzeszowa założyły internat, który rozpoczął swoją działalność 1 września 1998 roku przy ul. ks. Jałowego 26, na terenie parafii Chrystusa Króla.

 

Zgromadzenie Sióstr Prezentek zostało założone w XVII wieku w Krakowie przez bł. Matkę Zofię z Maciejowskich Czeską (1584-1650), która była wielką czcicielką Matki Bożej. Swe życie duchowe oparła na kulcie Eucharystii, a Maryję w tajemnicy Ofiarowania w świątyni wybrała za Patronkę swego dzieła oraz wzór całkowitego oddania siebie Bogu. Siostry podejmując duchowe dziedzictwo Matki Założycielki kontynuują zapoczątkowane przez nią dzieło nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. W ten sposób przedłużają działalność Chrystusa, pamiętając Jego słowa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych – Mnieście uczynili.”

 

Kardynał Karol Wojtyła w liście na jubileusz 350-lecia pracy wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Prezentek w 1977 roku tak określił ich powołanie: "Pomóc każdej duszy stanąć wobec Boga żywego, który jest Miłością i ukształtować z tej świadomości życie, jako odpowiedź na tę Miłość - to powołanie, któremu warto poświęcić siebie i wszystkie siły umysłu, woli i serca, ducha i ciała, poświęcić siebie całą. Właśnie tak widzę powołanie Sióstr Prezentek, wszystkich i każdej".

 

 

Adres: ul. Ks. Jałowego 26, 35-010 Rzeszów
Kontakt: tel.: (17) 852 78 14, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Wspólnota liczy: 4 siostry
Przełożona: s. Maria Wojtal

Strona internetowa szkoły: www.prezentek.edu.pl

Strona internetowa zgromadzenia: www.sofiaczeska.pl

 

* * *

 

:: Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa - niehabitowe ::

 

Posługiwały przy naszej parafii w latach 1965 - 2016.

 

 

 
Parafia rzymsko - katolicka pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie

ul. Ks. J. Jałowego 37 A
35-010 Rzeszów
Tel.: (17) 853 24 82
WWW: www.chrystuskrol.rzeszow.pl
E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.